ARNOLD HOEKSTRA

Arnold Hoekstra is een gediplomeerd specialist in het beheersen en het voorkomen van plaagdieren.Heeft u als particulier of bedrijf last van: muizen, ratten, muggen, wespen, mieren, (stal)vliegen, zilver- en /of papiervisjes, vlooien, bedwantsen, kakkerlakken of houtaantastende organismen, neem dan contact met mij op.

Wanneer is een plaagdier een plaagdier
Een plaagdier is een dier met eigenschappen die door bepaalde mensen als beschadigend, lastig of ongewenst worden beschouwd. Ook wordt, in navolging van de term onkruid bij planten, wel de term ongedierte gebruikt. Er is geen biologische definitie van een plaagdier. Wat wel of geen plaagdier is, hangt af van de definitie die mensen er aan geven. Het is zelfs mogelijk dat een dier in de ene omgeving als plaagdier gezien wordt, terwijl het in een andere omgeving als nuttig wordt beschouwd.

Plaagdieren

Hoe herkent u een plaagdier.

IPM

IPM - Integrated Pest Management IPM is het uitgaanspunt voor iedere vorm van plaagdierbeheersing en heeft tot doel een duurzame aanpak vandierplagen. Met de toepassing van IPM wordt gestreefd om, door middel van het afwegen van alle beschikbare technieken en alternatieven, op economisch verantwoorde wijze, in overleg met de opdrachtgever , duurzaam beleid te ontwikkelen ter voorkoming en/of bestrijding van plaagdieren.