AS Hoekstra plaagdierbeheersing
AS Hoekstra plaagdierbeheersing

ARNOLD HOEKSTRA

Arnold Hoekstra

Arnold Hoekstra is een gediplomeerd specialist in het beheersen en het voorkomen van plaagdieren.Heeft u als particulier of bedrijf last van: muizen, ratten, muggen, wespen, mieren, (stal)vliegen, zilver- en /of papiervisjes, vlooien, bedwantsen, kakkerlakken of houtaantastende organismen, neem dan contact met mij op.

Wanneer is een plaagdier een plaagdier
Een plaagdier is een dier met eigenschappen die door bepaalde mensen als beschadigend, lastig of ongewenst worden beschouwd. Ook wordt, in navolging van de term onkruid bij planten, wel de term ongedierte gebruikt. Er is geen biologische definitie van een plaagdier. Wat wel of geen plaagdier is, hangt af van de definitie die mensen er aan geven. Het is zelfs mogelijk dat een dier in de ene omgeving als plaagdier gezien wordt, terwijl het in een andere omgeving als nuttig wordt beschouwd.

Plaagdieren

Hoe herkent u een plaagdier.

Bedwants

De bedwants is een (rood)bruin insect van 5 tot 6 mm lang. Door de haren op het achterlijf lijkt de wants gestreept. De bedwants leeft van onder ander...

lees meer

Zilvervisjes

Zilvervisjes hebben een lang plat, glanzend grijs lichaam van 12 tot 30 mm lang. Zilvervisjes zijn vooral ‘s nachts actief. Ze zijn geschubd en wate...

lees meer

Papiervisjes

Papiervisjes hebben een lang plat, glanzend grijs lichaam van 15 mm lang. Papiervisjes leven op donkere plekken tussen papier en boeken.. Ze zijn gesc...

lees meer

Mieren

Mieren zijn sociale insecten. In Nederland zijn ze vaak bruin of zwart. Ze leven in kolonies, waarin iedere mier zijn/haar taak heeft. Vaak is er éé...

lees meer

Vliegen

Vliegen zijn een onderorde van de tweevleugeligen. Zij hebben sterk gereduceerde antennes. De meest bekende vlieg voor ons is de huisvlieg of kamervl...

lees meer

Wespen

Wespachtigen zijn een superfamilie van de onderorde van de vliesvleugelige insecten, waartoe onder andere de gewone wesp, de limonadewesp, behoort. ...

lees meer

Vlooien

Vlooien behoren tot orde van de gevleugelde insecten, maar de vleugels hebben ze in de loop van hun evolutie verloren. Wel bezitten ze krachtige sprin...

lees meer

Kakkerlak

Kakkerlakken behoren tot de orde van insecten en hebben een eironde en verticaal afgeplatte lichaamsvorm, doorgaans bruin tot zwart. Het zijn hardlope...

lees meer

Motmuggen

Motmuggen behoren tot de tweevleugeligen. De vleugels zijn vaak voorzien van gekleurde haren en worden bij veel soorten in rust gespreid gehouden. Hie...

lees meer

Processierups

Deze rups is het rupsstadium van de eikenprocessievlinder, een nachtvlinder. De soort komt voor in delen van Europa en Azië. De rups is behaard met z...

lees meer

Muis

‘Muis’ wordt gebruikt voor allerlei kleine zoogdieren, in het bijzonder de huismuis. Knaagdieren met goed ontwikkelde snijtanden, korte ledematen ...

lees meer

Rat

Ratten zijn zoogdieren en behoren tot de orde van knaagdieren. In Nederland hebben we te maken met de bruine rat; ook wel rioolrat, stadsrat, waterrat...

lees meer

IPM

IPM - Integrated Pest Management IPM is het uitgaanspunt voor iedere vorm van plaagdierbeheersing en heeft tot doel een duurzame aanpak vandierplagen. Met de toepassing van IPM wordt gestreefd om, door middel van het afwegen van alle beschikbare technieken en alternatieven, op economisch verantwoorde wijze, in overleg met de opdrachtgever , duurzaam beleid te ontwikkelen ter voorkoming en/of bestrijding van plaagdieren.